radionica

Od čega, sa čime i na koji način ćete uraditi i urediti sami, naučite u majstorskoj radionici.
U Radionici Hausmajstorice naučit ćete kako izraditi, kako obnoviti, kako urediti, kako promijeniti, kako upotrijebiti, kako biti sama svoja majstorica.

Osnove popravaka drvenih stolaca i stolova


Popravak spojeva i slomljenih dijelova

Hausmajstorica vam donosi neke od osnovnih postupaka za spriječavanje oštećenja i propadanja namještaja. Dakle, ako imate vrijedan komad drvenog namještaja za koji želite da vam traje, bez obzira je li njegova vrijednost materijalna ili sentimentalna, potrebno je znati kako ga čuvati da se izbjegne stanje kada stručna pomoć postaje neophodna. Iznjeti principi biti će jednaki za starinski ili moderan namještaj jer drvo jednako reagira bez obzira na starost.

Uzroci propadanja

Vrlo je važno znati da drvo dosta loše podnosi velike promjene u temperaturi i vlažnosti prostora u kojem se nalazi, a problem utoliko postaje veći ako vrsta drveta, ljepila i/ili spojevi nisu jednaki na istom komadu namještaja.

Vrijeme kada počinje grijanje u jesen i kada se ono isključuje u proljeće, ili razdoblja hladnog i suhog vremena kada je vlažnost vrlo niska, kao i noću, zimi, kada se grijanje isključuje i pušta se da temperatura naglo padne, najopasniji su periodi za drveni namještaj. Naime, drvo je hidroskopan materijal što znači da njegov sadržaj vlage ovisi od relativne vlažnosti sredine u kojoj se nalazi. Sa promjenom relativne vlažnosti mijenja se i struktura drveta, a posljedica toga je iskrivljavane i pucanje.

Jedan od načešćih problema s kojima se susrećemo kada je u pitanju drveni namještaj su slomljeni ili rasklimani stolci. Glavni uzrok tome je ljepilo s kojim su većina dijelova spojeni, jer ljepilo s vremenom propada i spojeve oslabljuje i rezultat je rasklimana stolica. Ako su spojevi rađeni s drvenim tiplama, situacija je daleko povoljnija. Važno je oslabljenji spoj popraviti što prije kako se daljnjim propadanjem ne bi posve poremetila ravnoteža konstrukcije stolice.

Učvršćivanje bez rasklapanja

Postupak: prvo je potrebno oslabljeni spoj dobro očistiti od ostataka starog ljepila, lagano prebrusiti brusnim papirom (oprezno, da se eventualno ne ošteti okolni lak ili drvo općenito), a zatim se na jednu od površina nanese novo ljepilo.  Zaljepljene površine poželjno je stegnuti dok se ljepilo ne osuši primjenjujući uže koje se zategne drvenom letvicom. Ovaj sistem stezanja vrlo lako se prilagođava raznim oblicima namještaja. No bitno je prije stezanja zaštiti površinu drveta od samog pritiska kako ne bi došlo do dodatnih oštećenja.

 Slomljeni dijelovi

Lomovi se najčešće događaju na nogama stolova i stolaca te na savijenim dijelovima koja zbog napetosti materijala trpe dodatna opterećenja. Najbolje ih je ojačati drvenim tiplama. Postupak je slijedeći: s jedne i s druge strane slomljene noge npr., izbuše se rupice koje trebaju biti nešto uže od drvene tiple koja će se umetati kako bi ona čvrsto ulegla kao spoj obje rupice. Na rub rupice se nanosi ljepilo i tek onda se umeće drvena tipla te se oba dijela sastave i vežu dok se ljepilo ne osuši. Nakon što spojimo slomljene dijelove, višak ljepila koji se pojavio stezanjem spoja, potrebno je odmah odstraniti vlažnom krpicom. Važno je drvenu tiplu uvijek postavljati pod pravim kutem u odnosu na sam prijelom. 


slike1 i 2: umetnute drvene tiple koje spajaju slomljeni naslon, te način učvršćivanja stezanjem zaljepljenog spoja
slike 3 i 4: bušenje slomljenog dijela, umetanje tiple i spajanje 

Horizontalno klaćenje stolova ili stolica

Njihanje stolova ili stolica najbolje se spriječava montažom kutnika (bilo pomoću ljepila ili ušerafljivanjem) i pri tome treba paziti da se postave na mjesta koja nisu vidljiva (vidi sliku). Ali, vijke treba korisitit samo na dijelovima koji su neobrađeni ili manje vrijednosti, te treba biti pažljiv kako se drvo prilikom bušenja ne bi “rascvjetalo” i rupa bila neupotrebljiva.


 slike 5 i 6: način umetanja klinova u kutove
slika 7: način pritezanja okvira stolice 

Vertikalna pomicanja stolova ili stolica

Ona se mogu popraviti također na sličan način, ali na žalost, u većini slučajeva umetnuti kutnik je teško zamaskirati pa ih je stoga potrebno pažljivije izraditi i tretirati kako bi izgledali kao integralni dio namještaja.